Πλάκες Μαγνησίου

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά τις πλάκες μαγνησίου του ιταλικού εργοστασίου COFOMEGRA σε διαστάσεις 610x457mm και 610x914mm και σε πάχη από 1mm – 7mm, καθώς και τα ΧΗΜΙΚΑ που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία τους.