Πλάκες Ψευδαργύρου

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά τις πλάκες Ψευδαργύρου του ιταλικού εργοστασίου COFOMEGRA καθώς και τα ΧΗΜΙΚΑ που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία τους.