Συστήματα αρχειοθέτησης RAILEX

Συστήματα αρχειοθέτησης και φύλαξης, κλισέ, μαγνητικών κοπτικών, δοκιμίων, πλακών offset και σχεδιων του βρετανικού οίκου RAILEXFILING. Τα συστήματα RAILEXFILING αποτελούνται από φάκελα κατασκευασμένα από ειδικό αντιστατικό υλικό και dexion/ράφια πολλαπλών ρυθμίσεων. Τα φάκελα είναι διάστασης από Α4 έως 70x100εκ. και προστατεύουν το περιεχόμενο από τη σκόνη και την υγρασία.
Ειδική σήμανση των φακέλων σας δίνει τη δυνατότητα να αρχειοθετήσετε τις εργασίες που αποθηκεύετε για άμεση και εύκολη πρόσβαση.