ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

H ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο των εκτυπώσεων, έχει δημιουργήσει τμήμα ψηφιακής εκτύπωσης, το οποίο διαθέτει

• Μηχανήματα
• Αναλώσιμα υλικά
• Βοηθητικά & Φινιριστικά συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης για ετικέτες.