Μηχανήματα Επεξεργασίας Φωτοπολυμερικών Πλακών

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει μηχανήματα επεξεργασίας φωτοπολυμερικών πλακών Letterpress και Φλεξογραφίας από το 1980, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε στην Ελλάδα τις φωτοπολυμερικές πλάκες και τα μηχανήματα επεξεργασίας τους.

Τα μηχανήματα επεξεργασίας φωτοπολυμερικών πλακών είναι κατάλληλα για
• Πλάκες Letterpress (αναλογικές ή ψηφιακές)
• Πλάκες Φλεξογραφίας με Νερό (water washable), Αναλογικές ή Ψηφιακές
• Πλάκες Φλεξογραφίας με Διαλύτη (Αναλογικές ή Ψηφιακές)

Τα μηχανήματα  διατίθενται σε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, καλύπτοντας μια γκάμα που εκτείνεται από το 25x35εκ μέχρι και 132x203εκ.

Τα περισσότερα μηχανήματά μας έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με συσκευές ανακύκλωσης των υγρών της δεξαμενής του πλυντηρίου, κάτι που συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής.