Ανακύκλωσης Διαλυτών

Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των πλακών φλεξογραφίας, έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλωθούν και να επιστρέψουν στον καταναλωτή καθαροί, σε ποσοστό 80-90%. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται χρήματα, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνεται το οικοσύστημα με διαρκή διάθεση αποβλήτων.

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ συνεργάζεται, εδώ και 15 χρόνια, με την CIEMME s.r.l. διαθέτοντας στην ελληνική αγορά συστήματα απόσταξης διαφορετικών τύπων και χωρητικότητας, ανάλογα με τον όγκο των εργασιών και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες αρχές πιστοποίησης.

Επικοινωνήστε με τη ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ και αξιοποιήστε την τεχνολογία απόσταξης διαλυτών προς όφελος σας.