Μηχανήματα Μαγνησίου

Μια πλήρης σειρά μηχανημάτων επεξεργασίας πλακών μαγνησίου  της ιταλικής εταιρίας COFOMEGRA διατίθενται για τον τομέα της τσιγκογραφίας.

Κατηγορίες