Φινιριστικά και Βοηθητικά Μηχανήματα Ετικετών

Η Lemorau Πορτογαλίας συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στον τομέα της Συσκευασίας. Κατασκευάζοντας ευρεία γκάμα εξοπλισμού φινιρίσματος και επεξεργασίας ετικετών και   άλλων   βοηθητικών μηχανημάτων, η Lemorau έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων μηχανημάτων παγκοσμίως.

ΕΝΤΥΠΟ LEMORAU

Κατηγορίες