Φλεξογραφία

Η φλεξογραφική εκτύπωση είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη εκτύπωσης. Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει μηχανήματα επεξεργασίας φλεξογραφικών πλακών, με διαλύτη ή με νερό για αναλογική ή ψηφιακή εκτύπωση.

Κατηγορίες