Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Η ψηφιακή εκτύπωση καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι στον τομέα της ετικέτας. Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα αυτό με ψηφιακές μηχανές της DANTEX Group και τις φινιριστικές μηχανές Lemorau.

Κατηγορίες