Ανακύκλωσης Διαλυτών

Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των πλακών φλεξογραφίας, έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλωθούν και να επιστρέψουν στον καταναλωτή καθαροί, σε ποσοστό 80-90%. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται χρήματα, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνεται το οικοσύστημα με διαρκή διάθεση αποβλήτων.

Κατηγορίες