Μηχανήματα Επεξεργασίας Φωτοπολυμερικών Πλακών

Τα μηχανήματα επεξεργασίας φωτοπολυμερικών πλακών είναι για πλάκες:

  • Letterpress
  • πλάκες φλεξογραφίας νερού (water washable)
  • φλεξογραφίας με διαλύτη

Τα μηχανήματα επεξεργασίας φωτοπολυμερικών πλακών διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις, καλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο εύρος διαστάσεων: από 35x50cm μέχρι και 132x203cm

Κατηγορίες