Μηχανήματα Καθαρισμού Anilox & Κλισέ

Ο καθαρισμός των κυλίνδρων anilox και των κλισέ είναι μια διαδικασία απαραίτητη είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου, και του κλισέ προσφέροντας μιας σταθερή ποιότητα στην εκτύπωση. Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού κυλίνδρων anilox με υπερήχους (U/S), της βρετανικής εταιρείας ALPHASONICS, καθώς και μηχανήματα καθαρισμού κλισέ Letterpress και Φλεξογραφίας του βρετανικού οίκου DANTEX GRAPHICS.

Κατηγορίες