Μηχανήματα Καθαρισμού Anilox & Κλισέ

Ο καθαρισμός των anilox και των κλισέ είναι μία διαδικασία απαραίτητη και σημαντική, καθώς διασφαλίζει μία σταθερή ποιότητα εκτύπωσης. Διατίθενται ολοκληρόμενα συστήματα καθαρισμού κυλίνδρων anilox με υπερήχους (U/S), της βρετανικής εταιρίας ALPHASONICS, καθώς και μηχανήματα καθαρισμού κλισέ (Letterpress και Φλεξογραφίας) της DANTEX GRAPHICS.

Κατηγορίες