Μηχανήματα Ψευδαργύρου

Μια πλήρης σειρά μηχανημάτων επεξεργασίας πλακών  ψευδαργύρου, της ιταλικής εταιρίας COFOMEGRA διατίθενται για  τον τομέα της τσιγκογραφίας.

Κατηγορίες