Επεξεργασίας Φωτοπολυμερικών πλακών Φλεξογραφίας Νερού

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ το 1990 εισάγει στην ελληνική αγορά την εναλλακτική πρόταση στη φλεξογραφία, τη Φλεξογραφία με Νερό. Σήμερα, μια σειρά από υψηλής τεχνολογίας συστήματα επεξεργασίας προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα μιας οικολογικής προσέγγισης της σύγχρονης Φλεξογραφίας με μια εξαιρετική εκτυπωτική ποιότητα, γρήγορα, εύκολα και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Η εταιρεία μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα μηχανημάτων επεξεργασίας πλακών Φλεξογραφίας με νερό.

Το AQF 7900 της DANTEX GRAPHICS είναι ένα πλήρες μηχάνημα επεξεργασίας πλακών φλεξογραφίας με Νερό. Αποτελείται από πλυντήριο, φωτιστικό, στεγνωτήριο/φούρνο και φινιριστικό.

Επιπλέον διατίθεται ειδικό φίλτρο που φροντίζει για τον καθαρισμό και την ανακύκλωση του νερού. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το AQF 480 και AQF 900 είναι αυτόματα συστήματα επεξεργασίας πλακών φλεξογραφίας με Νερό της DANTEX GRAPHICS Ltd.
Η φλεξογραφική πλάκα, αφού φωτιστεί, εισάγεται στο AQF 480 ή στο 900 όπου:
• Πλένεται,
• Στεγνώνεται,
• Φωτίζεται για β’ φορά και
• Περνάει από φινίρισμα σε ένα μόνο μηχάνημα.

Τα AQF 480 & AQF 900 είναι εξοπλισμένα με σύστημα ανακύκλωσης του νερού, βάσει των σχετικών κανόνων που έχουν οριστεί από την Ε.Ε, συμβαδίζοντας με την ευρύτερη τάση που προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος. Το AQF 480 είναι κατάλληλο για πλάκες διάστασης 48Χ100εκ. και το AQF 900 για πλάκες 90 X120εκ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

To DIGIWASH αποτελεί το πιο εξελιγμένο, αυτόματο μηχάνημα επεξεργασίας Ψηφιακών πλακών φλεξογραφίας με Νερό, το οποίο αποτελείται από:
• Φωτιστικό
• Πλυντήριο
• Στεγνωτήρια
• Β’ Φωτισμό
• Φινιριστρικό
Όλες οι λειτουργίες του DIGIWASH ρυθμίζονται και ελέγχονται από ένα προηγμένης τεχνολογίας πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και διαρκών ελέγχων της διαδικασίας, σε κάθε φάση .
Ένα ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος του νερού, σχεδιασμένο βάσει τον κανόνων που ορίζει η ΕΕ, ολοκληρώνει την περιγραφή του DIGIWASH. Το ενσωματωμένο φίλτρο καθαρίζει το Νερό από τα υπολείμματα πολυμερικού και ablation και το επιστρέφει στο μηχάνημα καθαρό για χρήση.
Το DIGIWASH διατίθεται σε διαστάσεις 70×90εκ., 90×120εκ. και 106,7×152,4εκ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φόρμα ενδιαφέροντος