Κύλινδροι Πίεσης & Sheeter

Κύλινδροι Πίεσης

Κύλινδροι Πίεσης και Υποστήριξης από ατσάλι υψηλής ποιότητας με σκληρότητα +/- 2HRC. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής επιφάνειας με διαφορετικές διαμέτρους.

Κύλινδροι Sheeters

Κατασκευή με μεγάλη ακρίβεια με εξοπλισμό CNC για υψηλή απόδοση. Δύο τύποι μαχαιριών – για κοπή και διάτρηση. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης των θέσεων για τα μαχαίρια είτε σε ίσες αποστάσεις είτε σε ειδικές θέσεις κατόπιν παραγγελίας.

Φόρμα ενδιαφέροντος