Πυκνόμετρα

Πυκνόμετρα

Πυκνόμετρα και συσκευές ελέγχου φιλμ, εντύπων κλπ.

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει ειδικές συσκευές μέτρησης, για την αξιολόγηση των εργασιών σας και κατά την προετοιμασία και μετά την εκτύπωση. Μια σειρά από ειδικής τεχνολογίας σπεκτροφωτόμετρα, πυκνόμετρα, μετρητές κουκίδας και γυαλάδας είναι στη διάθεσή σας για να διασφαλίσετε το αποτέλεσμα της παραγωγής σας.

Φόρμα ενδιαφέροντος