ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει τμήμα τεχνική υποστήριξης, επανδρωμένο με έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, έτοιμο να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πελατών με ολοκληρωμένες λύσεις και εναλλακτικές προτάσεις.

Η after sales υποστήριξη των πελατών μας είναι πολύ σημαντική και η εταιρεία μας φροντίζει να εξασφαλίζει τεχνογνωσία και ανταλλακτικά για την άρτια και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά.

Η εκπαίδευση, η εκμάθηση και η ενημέρωση των πελατών μας σε θέματα τεχνογνωσίας και εξελίξεων του κλάδου αποτελεί επίσης μέρος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας στο πλαίσιο της διάδοσης των εξελίξεων και των αλλαγών που επιτελούνται στον κλάδο των γραφικών τεχνών.

Φόρμα ενδιαφέροντος